Examen ‘Inleiding tot de Historische Kritiek’ (prof